.
.
.
Document comprensiu TALLER D'ESTRUCTURES [PDF] Obre aquí
.
.
NOU ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ EXAMEN PARCIAL RESOLT 12-nov-2014 ESTRUCTURES III (EPS)

..... 0-2014-11-12-parcial1 Obre aquí
.
.
Exemples ESTRUCTURES III (EPS)

Document comprensiu TALLER D'ESTRUCTURES [PDF] Obre aquí

..... 2-2009-03-26-portic Obre aquí

..... 3-2009-06-marquesina Obre aquí

..... 4-2009-09-escala Obre aquí

..... 5-2010-06-biga-continua Obre aquí

..... 6-2010-09-estructura-T Obre aquí

..... 10-2013-2014-1-biga-biapoiada Obre aquí

Exemples ESTRUCTURES II (EPS)

Document comprensiu TALLER D'ESTRUCTURES [PDF] Obre aquí

..... T02_Exercicis estructures planes articulades isostatiques Obre aquí

..... T03_Exercicis estructures planes articulades hiperestatiques Obre aquí

..... T04_Exercicis calcul desplaçaments Obre aquí

..... T05_Exercicis estructures articulades i empotrades. Pilars Obre aquí

..... T06-07_Intraslacional completa 7 Obre aquí

..... T06-07_Traslacional completa 16 Obre aquí

..... T06-07_Traslacional completa 14 Obre aquí

.

Exemple ESTRUCTURES I (EPS)

Exemple RESISTENCIA DE MATERIALS I CALCUL ESTRUCTURES 3er (ETSEA)

Exemple CONSTRUCCIÓ 2on (ETSEA)

Exemple MATERIALS ESTRUCTURALS 3er (ETSEA)