.
.
.
Document comprensiu SISTEMA DIEDRIC [PDF] Obre aquí
.
.
.
.
.
.

Exemple cap 6_1-resum_resumteoric Obre aquí

Exemple cap 6_2-exercicis_enunciats Obre aquí

Exemple cap 6_3-exercicis_resolució Obre aquí

Exemple ex2000_12 Obre aquí

Exemple ex2001_02 Obre aquí

Exemple ex2001_09 Obre aquí

Exemple ex2002_02 Obre aquí

Exemple ex2002_09 Obre aquí

Exemple ex2007_01 Obre aquí

Exemple ex2008_01 Obre aquí

Exemple ex2010_06 Obre aquí

Exemple ex2011_06 Obre aquí